Help

ZOEKMOGELIJKHEDEN

In de velden van het zoekscherm, dat bovenaan altijd zichtbaar is, kunt u een zoekopdracht samenstellen door een woord of woordcombinatie in te voeren en vervolgens 'zoeken' aan te klikken. Ervaren gebruikers van geautomatiseerde catalogi of bibliografieën zullen weinig moeite hebben snel tot een hanteerbaar zoekresultaat te komen. Voor minder ervaren gebruikers volgt hieronder een uitgebreide toelichting.

In het algemeen geldt de stelregel: hoe specifieker de zoekopdracht, des te specifieker het resultaat. Voor een algemene oriëntatie op een bepaald onderwerp is invoer van een term of termen in combinatie met 'alle woorden' meestal een goede start. Specifiekere zoekresultaten verkrijgt u door combinatie van de verschillende zoeksleutels: auteur, woord(en) uit de titel, trefwoord etc. In alle velden kunt u gebruik maken van wildcards, '?' voor één, '*' voor één of meer tekens, zowel aan het einde van, als binnen een woord.
Alle velden
Kies voor Alle velden als u tegelijk wilt zoeken in de velden auteur, woord(en) uit de titel, trefwoord, persoonsnaam en annotatie.
Auteur
Auteursnamen zijn in de DBNG opgenomen zoals ze in de publicatie worden vermeld, maar zijn eveneens gekoppeld aan een gestandaardiseerde auteursbeschrijving, zodat alle opgenomen publicaties van één auteur gemakkelijk gevonden kunnen worden. Om een zo volledig mogelijk overzicht te krijgen, dient u eerst de achternaam in te voeren, zo nodig gevolgd door een voorletter en een wildcard (Blockmans, W*).
Woord(en) uit de titel
Kies voor Woord(en) uit de titel als u wilt zoeken op de titel van een boek, tijdschrift, verzamelwerk, artikel of een andere publicatie.
Trefwoord
Met deze optie kunt u zoeken op een trefwoord uit de Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting. De trefwoorden kunt u ook gebruiken voor het zoeken naar publicaties over een bepaald(e) stad, streek, hertogdom of land (zie ook de index trefwoorden). Dit trefwoordsysteem wordt sinds 1995 voor de bibliografie gehanteerd, en is maar gedeeltelijk met terugwerkende kracht toegepast op oudere publicaties. Publicaties vóór dit jaar vindt u er dus doorgaans niet mee.
Persoonsnaam
Kies voor Persoonsnaam als u wilt zoeken naar publicaties waarin een bepaalde persoon een belangrijke rol speelt. Op deze manier mist u geen publicaties waarbij de naam van de betreffende persoon niet in de titel voorkomt. Wereldlijke machthebbers (vorsten), aartsbisschoppen en bisschoppen vóór de negentiende eeuw worden op voornaam geïndiceerd. (Zie ook de index persoonsnamen). Let op: ook hier zijn publicaties vóór 1995 lang niet altijd persoonsnamen gekoppeld (zie hierboven 'Trefwoord'). Het verdient dus aanbeveling een persoonsnaam gecombineerd te zoeken in 'Persoonsnaam' en 'Woord(en) uit de titel', met 'OF' (zie hieronder 'Booleaans zoeken').
Basisclassificatie
Kies voor Basisclassificatie voor het vinden van artikelen (vanaf 2005) en boeken over een bepaald onderwerp met behulp van de Nederlandse Basisclassificatie (zie ook de index rubrieken).
ISBN/ISSN
Als u het ISBN of ISSN-nummer van een publicatie weet, kunt u ook direct zoeken op dit nummer (zonder de liggende streepjes).
Taal van publicatie
Kies voor Taal van publicatie als u publicaties in één specifieke taal wilt zoeken. Voor het zoeken op taal dient u een taalcode in te voeren: ned (Nederlands), eng (Engels), spa (Spaans), fra (Frans), dui (Duits), ita (Italiaans), lat (Latijn), etc. Voor een overzicht van de beschikbare taalcodes, zie deze tabel.
PPN-nummer
PPN staat voor het (OCLC) Pica Productie Nummer.

Booleaans zoeken

Om uw zoekresultaat te verkleinen of te vergroten, kunt u gebruik maken van de meest gebruikelijke Booleaanse zoekoperatoren in de keuzelijsten rechts naast de zoekvelden, namelijk EN, OF, EN NIET.
EN
Kies deze methode als u de zoekopdracht EN op het resultaat wilt uitvoeren. Door zoektermen op deze manier aaneen te schakelen, kunt u een zoekopdracht verder afbakenen en het aantal zoekresultaten verminderen.

OF
Kies deze methode indien u het aantal zoekresultaten wilt vergroten. 'Woord(en) uit de titel' 'Scaliger' gecombineerd met 'OF' in het veld daarnaast en 'Woord(en) uit de titel' 'Lipsius' in de velden eronder levert 170 titels op (stand van zaken 31-3-2011).

EN NIET
Kies deze methode indien u het aantal zoekresultaten wilt verkleinen. 'Woord(en) uit de titel' 'Scaliger' gecombineerd met 'EN NIET' in het veld daarnaast en 'Woord(en) uit de titel' 'Lipsius' in de velden eronder levert 49 titels op (stand van zaken 31-3-2011).

Printen van resultaten

Zoekresultaten kunnen geprint worden door op printversie te klikken. De printoptie is afhankelijk van de instelling van het lokale systeem waarmee u werkt.

RESULTATEN

Titellijst

Na voltooiing van een zoekopdracht wordt het resultatenscherm getoond. Dit zal in de meeste gevallen een lijst met korte titels zijn, met vermelding van materiaalsoort, titel, auteur en jaar van uitgave. De standaardsortering is chronologisch.

Titelgegevens

Door een titel aan te klikken verschijnt de volledige titelpresentatie. Deze vermeldt bij een boek naast de bovengenoemde elementen ook de uitgever, de annotatie, de omvang en het ISBN-nummer. Bij artikelen geeft de titelpresentatie de titel van het tijdschrift of verzamelwerk, redactie (bij verzamelwerk) en pagina-aanduiding. De titel van het tijdschrift of verzamelwerk is aanklikbaar, waarna de uitgebreidere gegevens verschijnen.
Via gerelateerde titels van een tijdschrift of verzamelwerk wordt de korte presentatie van de andere daaruit opgenomen publicaties getoond.

Personen

Een resultaatscherm kan ook persoonsnamen bevatten. Bij aanklikken verschijnen nadere bijzonderheden en de mogelijkheid aan een persoon gerelateerde titels te tonen. Dit zijn publicaties waarvan deze persoon auteur dan wel onderwerp is.

Iconen in de schermen met zoekresultaten

De hieronder getoonde iconen geven in de schermen met zoekresultaten aan om wat voor publicatie het gaat.
artikelen
boeken
periodieken
online documenten
cdroms
persoonsgegevens
onderwerpgegevens

Overige informatie

  • trefwoorden uit de Gemeenschappelijke Onderwerpsontsluiting (zie ook 'Zoeken, trefwoord') en rubrieken uit de Nederlandse Basisclassificatie (zie ook 'Zoeken, rubriek) in het kader aan de rechterzijde. Door deze aan te klikken start u direct een nieuwe zoekactie.
  • verwijzing naar een online volledige tekst of een abstract. De teksten zijn in veel gevallen alleen in te zien met een persoonlijk of instituutsabonnement bij de aanbieder van de informatie.
  • bronbestand. Geeft aan of een titel afkomstig is uit de DBNG (ING), STCN, HinT, Bibliopolis of ANG (zie Bestanddelen van de DBNG).
  • beschikbaarheid. Door het logo van Worldcat aan te klikken kunt u nagaan in welke deelnemende bibliotheken een boek, tijdschrift of verzamelwerk aanwezig is.

BIJZONDERE ZOEKMOGELIJKHEDEN

Naast de standaard zoekmogelijkheden biedt de bibliografie drie extra ingangen: indexen, landkaarten en een tijdbalk.

Indexen

Er worden drie indexen geboden: rubrieken, persoonsnamen en trefwoorden. U kunt door de lijsten bladeren en termen uit de index gebruiken voor een zoekactie.

Landkaart

De DBNG biedt ook een geografische zoekingang via een kaart van Nederland. Aanklikken van een provincie levert een lijst op van plaatsen in die provincie die als trefwoord vookomen bij een of meer publicaties in de DBNG. Wanneer u een plaats aanklikt verschijnen deze publicaties op het scherm.

Tijdbalk

Op de tijdbalk kunt u eenvoudig een tijdvak aanklikken om publicaties te vinden die daarop betrekking hebben. Het tijdvak wordt tegelijkertijd automatisch ingevoerd in het zoekscherm, zodat u eventueel de resultaten kunt inperken door invoer van een woord uit de titel, een trefwoord of een auteursnaam.