Resultaat 5 van 17

boek titel Gids voor historisch beeld- en geluidsmateriaal / samengest. door José Kooyman
auteur José Kooyman (ISNI 0000 0003 9554 9065)
jaar van uitgave 1999
uitgever Amsterdam : Stichting beheer IISG
annotatie 24 cm
ill
Uitg. in samenw. met het Nederlands Audiovisueel Archief (NAA)
Met reg
omvang 511 p
ISBN 9068611844
editie 3
samenvatting Overzicht van 563 bewaarplaatsen in Nederland van audiovisueel materiaal. Vergeleken met de vorige editie van 1994*, waarin 393 bewaarplaatsen stonden vermeld, betekent dat een forse uitbreiding. De bewaarplaatsen zijn onderverdeeld in zestien categorieën: nationale en regionale audiovisuele archieven, Rijks-, streek-, gemeente- en bedrijfsarchieven, nationale, regionale en lokale omroepen, musea, opleidingsinstituten, distributeurs en producenten, amateurfilmclubs, particuliere collecties, historische verenigingen en overige collecties. Per bewaarplaats wordt de informatie steeds ingedeeld in de rubrieken Filmcollectie, Videocollectie, Geluidscollectie, Ontsluiting en Toegankelijkheid. De deelrubriek Onderwerpen beperkt zich voornamelijk tot trefwoorden en genre-aanduidingen. Afsluitend een register van instellingen en een trefwoordenregister. Met 26 zwartwitfoto's en vier inleidende artikelen. Een overzichtelijk en goed verzorgd naslagwerk. (Auteur: F. Jansen; Bron: NBD|Biblion)
bron DBNG

beschikbaarheid Worldcat