Zoekresultaten

1 ... 3 4 5 ga naar

Resultaten 31 tot 40 van 45:

selecteer alles
boek 31. Ordre der texten, waar uit jaarlyks op de feestdagen [...] gepredikt wordt in de Nederduitsche kerken [...] van 'sGraavenhaage
1738
boek 32. [Verzoek van de Waalse synode aan de Staten van Holland en West-Friesland om het synodale decreet jegens Armand de la Chapelle de authoriseren
1736
boek 33. Bewys-schrift, aantonende dat den apostolische stoel het volle geestelyk regtsgebied over de Hollantsche zendinge altyd gehad en wettig geoeffent heeft. : Part 3. / Backhusius, Tilemannus
1732
boek 34. Consideratien, ontworpen, voorgedraagen en aangenomen, zoo van de acht mannen, als by de [...] gecommitteerde, van de doops-gesinde gemeenten [...] van Vriesland en Groningen
1728
boek 35. De nieuwgezinde van dezen tydt ontdekt. : 4 parts
1726
boek 36. Ordre der texten dewelke jaerlijks op de feest-dagen [...] de gemeynte van Gouda voorgestelt en verklaert werden
1724
boek 37. Het leven en gewin van een geloovigstervende voorgestelt in een lykreden, over de woorden Philippensen 1. v[ers]. 21. Ter gelegentheid van het [...] afsterven van [...] Christianus Cocq. / Croesen, Antoni
1723
boek 38. Naemketen der predikanten, die [...] in de gemeenten [...] van het Overysselsche synode [...] het euangelium bedient hebben. / Moonen, Arnout
1709
boek 39. Ontroofde eer verdedigt of Onpartydig en waarachtig verhaal, nopens het voorgevallene te Nymegen tusschen vyf van den Lutherschen kerkenraad en derzelver gemeente over het onwettig beroep van den predikant R**.
17XX
boek 40. Memoire pour l'Eglise et le clergé d'Utrecht, ou l'on fait voir que depuis la naissance de la Réforme [...] cette eglise n'a rien perdu de ses droits
17XX
1 ... 3 4 5 ga naar