Zoekresultaten

1 2 3 4 5 ga naar

Resultaten 21 tot 30 van 45:

selecteer alles
boek 21. Ordre der texten, uit welken [...] gepredikt wordt in de christelijke gemeinte te Dordrecht / Vollenhove, Joannes
1764
boek 22. Ernstig en vertrouwelyk buur-praatje, tusschen broeder Waarmond, Eigenzin, Rechthart en Ongeloof. Opzichtelyk tot de [...] zaak van ds. Cornelius Blom
176X
boek 23. Præadvies, door gecommitteerden van de christelyke Zuyd-Hollandsche synodus ao. 1758 uytgebragt [...] handelende in't gemeen van de leger-godsdienst
1759
boek 24. Fata Francisci Adriani van Achter, gymnasii Vespensis rectoris, post egressum ex ecclesia pontificiorum, publice declamata [...] quum scholastica promotio perageretur / Achter, Franciscus Adrianus van
1757
boek 25. De natuur en zalige gevolgen van't waere christelyk leven [...] in vyf leerredenen; nevens de eerste en laetste predikatie [...] door wylen Pieter Schagen [...]. Agter komt deszelfs levens- en stervens-gedagtenis [...] door [...] Marten Schagen / Schagen, Pieter; Schagen, Marten
1755
boek 26. Extract uyt het prothocol van den breeden kerkenraad der lutherse gemeente te Nymegen, gehouden den 9. en 10. april 1754
1754
boek 27. Christelyke declaratie van zyn eerwaarde de heer predikant Joh. Hoefman, over de differenten by den eerw. kerkenraad der Lutherse gemeente tot Nymegen
1754
boek 28. Concept reglement voor den legergodsdienst [...] door deputati synodi Zuid-Hollandiæ
175X
boek 29. Ordre der texten, waar uit jaarlyks op de feestdagen [...] gepredikt wordt in de Nederduitsche kerken [...] van 'sGraavenhaage
175X
boek 30. Kort historisch berigt van de publieke schriften, rakende de leer en dienst der Nederduytze kerken van de Vereenigde Nederlanden. Zynde de formulieren van eenigheyt en de liturgie. / Ens, Johannes
1746
1 2 3 4 5 ga naar