Zoekresultaten

1 2 3 ... 5 ga naar

Resultaten 11 tot 20 van 45:

selecteer alles
boek 11. De hoofdzaak en kracht van den godsdienst. Een boek voor zondaars
1791
boek 12. Reflexien omtrent de verzoeken der gereformeerden tot behoud van hunne kerken [...] mitsgaders, of dezelve verzoeken strijdig zijn [...] met de scheiding van kerk en staat
179X
boek 13. Historisch berigt van alle de gezintheden [...] in ons vaderland [...] waar in kortelyk derzelver leerstukken en kerkelyke plegtigheden worden opgegeven. / Emdre, S. van
1786
boek 14. Historisch berigt van alle de gezintheden [...] in ons vaderland [...] waar in kortelyk derzelver leerstukken en kerkelyke plegtigheden worden opgegeven. / Emdre, S. van
1784
boek 15. Ordre der texten, waar uit jaarlyks op de feestdagen [...] gepredikt wordt in de Nederduitsche kerken [...] van 'sGraavenhaage
1781
boek 16. Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen bevattende drie antwoorden op de vraag: welke zyn de beste middelen, om de ware [...] leer van het euangelie onder de bewooners der colonien [...] voort te planten. / Hofstede, Petrus; Vollenhoven, Cornelis van; Nuys Klinkenberg, Jacob van
1776
boek 17. Commentatio ad diploma Reinaldi I. Nassavii [...] Gelriæ comitis VIII, de Insula et Monte Dei [...] sub clausulâ Juris Insulæ Dei, Then Weerdt Godts / Tulleken, Oswaldus
1774
boek 18. Ordre der texten, waar uit jaarlyks op de feestdagen [...] gepredikt wordt in de Nederduitsche kerken [...] van 'sGraavenhaage
1770
boek 19. Ordre der feest- en passietexten, zoo als dezelve jaarlyks gepredikt worden in [...] Schiedam
1769
tijdschrift/serie 20. Kerkelyke geographie der Vereenigde Nederlanden: in zich behelzende, eene beschryvinge, van den staat der synoden, klassen en gemeenten, der hervormde kerke. / Bachiene, Willem Albert
1768
1 2 3 ... 5 ga naar