Zoekresultaten

1 2 3 ga naar

Resultaten 1 tot 10 van 26:

selecteer alles
thesaurus onderwerp 1. aardwetenschappen: algemeen / aardwetenschappen: algemeen
tijdschrift/serie 2. Geologica ultraiectina : mededelingen van het Instituut voor Aardwetenschappen der Rijksuniversiteit te Utrecht
1957
boek 3. Nader bericht van inteekening op eene naauwkeurige en volledige geschiedenis, van Neeerlandsch tegenwoordigen geduchten watersnood. [...] Welke zal vervaardigd worden door C. Zillesen / Zillesen, C.
1799
boek 4. Tafereel van harde winters, doormengd met staatkundige en andere gebeurtenissen van die jaaren, in ons vaderland. / Hering, J.H.
1784
boek 5. Waarneemingen op den huize Zwaanenbvrg, van de barometer [...] en van de magneetnaald. Voor de jaaren 1744. en vervolgens. Uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen te Haarlem. / Noppen, Jan
1772
boek 6. Rivierkundige verhandeling, afgeleid uit waterwigt- en waterbeweegkundige grondbeginselen, en toepasselyk gemaakt op den Rhyn, de Maas, de Waal, de Merwede, en de Lek. / Velsen, Cornelis
1768
boek 7. Berigt op de vraag van de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen pro anno 1754. door een der landmeters van den Hondsbossche en duynen tot Petten / Kuyper, Adriaan
1755
boek 8. Aanteekening van verscheyde watervloeden, en doorbraken, zoo van de zee- als Lecken-dyk. / Oudenhoven, J. v.
1747
boek 9. Een brief of korte reisbeschyvinge[!], waar in op een koddige [...] schryfwyze, de aanmerkelykste steeden [...] van de provintien [...] beschreeven zijn.
1747
boek 10. Vervolg of byvoegsel tot verklaringe van myn seer langdurige observatiën, omtrent de rivieren den Wael, Maes, Merwe, ende Leck. / Burchgraeff, Justus van den
1747
1 2 3 ga naar