Resultaat 1 van 1

naam Hans Loyen
L.J. Loyen
Lambertus Johannes Loyen
leefjaren 1918-1980
extra informatie oorlogsmisdadiger (van oorsprong Nederlander; geb. in Duitsland, als zoon van een Nederlandse vader); trad in 1941 in dienst van de Waffen-SS (werd na een korte 'opleiding', van apr. 1942-sept. 1943 tewerkgesteld als bewaker in een concentratiekamp nabij Bobruisk, in Wit-Rusland (toenmalige deelstaat SU)); was medeverantwoordelijk voor slachtpartijen onder 1400 à 1500 joodse gevangenen; werd aanv. in sept. 1947 berecht door Tribunaal te Amsterdam i.h.k.v. Bijzondere rechtspleging (werd echter vrijgesproken door diens stilzwijgen over zijn strafbare feiten; vestigde zich in Horn (prov. Limburg)); in 1973 werd hij opnieuw gearresteerd (ná systematische opsporing in West-Duitsland van levensdelicten, gepleegd in o.a. kamp Bobruisk) en uiteindelijk in 1976 veroordeeld door de Bijzondere Strafkamer van de Rechtbank Roermond tot levenslange gevangenisstraf (Loyen wist echter te ontsnappen uit de rijkspsychiatrische inrichting te Eindhoven en pleegde vervolgens zelfmoord(?), via trein-aanrijding)

gerelateerde titels