Resultaat 1 van 1

naam S. Vuyk
Simon Vuyk
leefjaren 1932-
extra informatie godsdiensthistoricus en conflictpsycholoog (studeerde theologie, conflictpsychologie en (vroegmoderne) geschiedenis, universiteiten van Leiden en Mainz; promoveerde in 1995, in godsdienstgeschiedenis, RU Leiden); oud-dir. orthopedagogisch centrum De Marke (Rekken, Ov.); remonstrants predikant; dir. Volkshogeschool Overcinge te Havelte (Dr.); publiceert over remonstranten en de (Nederlandse) Verlichting, over de periode 1760-1825; was medew. aan de uitg. van brieven van de doopsgezinde student/predikant Marten Martens (1773-1852)

gerelateerde titels