Resultaat 1 van 1

naam B. Schrieke
Bep Schrieke
B.J.O. Schrieke
Bertram Johannes Otto Schrieke
leefjaren 1890-1945
extra informatie volkenkundige-oriëntalist (studeerde Arabische-/Oosterse taal- en letterkunde en volkenkunde RU Leiden en Universiteit van Amsterdam; promoveerde in 1916, in volkenkunde, RU Leiden); was achtereenvolgens: hoogleraar volkenkunde en geschiedenis van Nederlands-Indië (te Batavia, alsmede adj.-adviseur Inlandse Zaken), hoogleraar koloniale volkenkunde Universiteit van Amsterdam en van 1938-1945: dir. afd. Volkenkunde, Koloniaal Instituut (thans: KIT, Amsterdam); was kortstondig minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zakenkabinet-Colijn V (juli-aug. 1939); publiceerde m.n. over taal-, land- en volkenkunde Nederlands-Indië

gerelateerde titels