Resultaat 4 van 22

boek titel Techniek in Nederland in de twintigste eeuw / J.W. Schot
deel [Dl.] 3: Landbouw, voeding
auteur Johannes Willem Schot (1961-) (ISNI 0000 0000 8088 1768)
Adri August Albert de la Bruhèze (1955-) (ISNI 0000 0000 8007 6830)
jaar van uitgave 2000
uitgever [Eindhoven] : Stichting Historie der Techniek
annotatie 30 cm
ill
Met lit. opg., reg
omvang 442 p
ISBN 9057300664
samenvatting Deel 3 (gegroepeerd rond twee thema's: 'Landbouw' en 'Voeding') van een zevendelige serie over technologie in z'n historische ontwikkeling en in z'n wisselwerking met de maatschappij: de (steeds veranderende) rol van de overheid, de beïnvloeding van het milieu en verschuivingen in de publieke opinie. Fraai uitgevoerd, rijk geïllustreerd in zwart-wit en kleur; uitgebreid voorzien van noten, registers van publicaties, geraadpleegde archieven, geografische gegevens, personen. Helaas ontbreekt een biografie van de auteurs. 'Landbouw' bespreekt het proces van productiviteitsvergroting, a.d.h.v. drie thema's: a) de cultuurtechnische verbouwing van Nederland; b) mechanisatie; c) boeren en gewassen in een veranderende landbouw (biotechniek). 'Voeding' beschrijft het proces van modernisering en industrialisering langs hoofdlijnen en op basis van gevalstudies. Het laatste hoofdstuk over o.a. biotechnologie is nogal mager. Gezien de crisis in de landbouw kan de afwezigheid van een bespreking van bijv. biologisch-dynamische landbouw en van zaken als BSE als pijnlijk worden ervaren. Dit boek toont hiermee de grenzen en de beperktheid van een benadering van de thematiek vanuit een technologische invalshoek. (Auteur: A. van der Putten; Bron: NBD|Biblion)
bron DBNG

beschikbaarheid Worldcat