Resultaat 5 van 6

boek titel Nieuwe mijnwetgeving : voorschriften tot uitvoering van het Koninklijk Besluit van 29 Juli 1899 n° 29 (Indisch Staatsblad 1899 n° 297)
deel Dl. I: Vereischten waaraan houders van mijnconcessiën moeten voldoen - ontwerp eener ordonnantie tot uitvoering van artikel 1, sub b en d, van het Koninklijk Besluit in Staatsblad 1899 n° 297
jaar van uitgave 1903
uitgever Batavia : Landsdrukkerij
annotatie 26 cm
omvang XII, 184 p
recenties K.B. 1899
bron HinT (OCLC-PICA / UBA)

beschikbaarheid Worldcat