Resultaat 3 van 4

boek titel De bodemkartering van Nederland / Stichting voor Bodemkartering
jaar van uitgave 1948
uitgever 's-Gravenhage : Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf
annotatie 25 cm
omvang 24 dl
organisatie Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening

gerelateerde titels
beschikbaarheid Worldcat