Resultaat 45 van 45

boek titel Resolvtie van ridderschap ende steden, representeerende de staten der lantschap van Over-Yssel, tot onderhoudinge van goede ruste ende christelijcke eenicheyt, in de kercken en ghemeenten des selven landes
jaar van uitgave 1616
uitgever S.l.s.n. Place and name not stated
annotatie
Issued 06-03-1616
omvang A2
bron STCN (KB)