Resultaat 23 van 45

boek titel Pr├Žadvies, door gecommitteerden van de christelyke Zuyd-Hollandsche synodus ao. 1758 uytgebragt [...] handelende in't gemeen van de leger-godsdienst
jaar van uitgave 1759
uitgever Voorstad, Andries (II) Schiedam, 1758-1760
annotatie 2┬░
omvang A-B2
bron STCN (KB)