Resultaat 12 van 45

boek titel Reflexien omtrent de verzoeken der gereformeerden tot behoud van hunne kerken [...] mitsgaders, of dezelve verzoeken strijdig zijn [...] met de scheiding van kerk en staat
jaar van uitgave 179X
uitgever S.l.s.n. Place and name not stated
annotatie
omvang A12
bron STCN (KB)