Resultaat 66 van 76

boek titel Talking shop : zijnde de boutade van een boekverkoper en beschrijvende diens zwarigheden, problemen en torturen, mitsgaders nuttige wenken en raadgevingen in zake het vinden van het juiste antwoord op netelige vragen, uit de practijk / opgeteekend door J. den Haan
auteur Izaak den Haan (1908-1982)
jaar van uitgave 1947
uitgever Bussum : Kroonder
annotatie 18 cm
omvang 60 p
editie 2
bron Bibliopolis (KB)

beschikbaarheid Worldcat