Resultaat 6 van 45

naam W.J. van Asselt
Willem van Asselt
Willem J. van Asselt
Willem Jan van Asselt
leefjaren 1946-2014
extra informatie historisch theoloog (promoveerde in 1988, RU Utrecht); van 1972-1993, werkzaam als: predikant Nederlandse Hervormde Kerk; vanaf 1993: universitair (hoofd)docent kerk- en theologiegeschiedenis (m.n. 'Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme') Universiteit Utrecht; tevens vanaf 2008: hoogleraar historische theologie Evangelische Theologische Faculteit (Leuven)

gerelateerde titels