Resultaat 77 van 88

artikel titel Capelle aan de IJssel in de middeleeuwen: reconstruering van het grondbezit / C.H. de Cock-van Meer
auteur Cock-van Meer, C.H. de
jaar van uitgave 1972
in Holland : regionaal-historisch tijdschrift, ISSN 0166-2511, vol. 4 (1972), pag. 76-111
annotatie krt
toelichting Schr. komt tot de voorlopige conclusie dat de graaf van Holland in Capelle van het eind van de 13de eeuw t/m de 15de eeuw een aantal kleine directe lenen bezat, waarvan een aantal in de loop van die eeuw, blijkens het uitblijven van registratie, verdween. Zij beschrijft de omvang van Capelle, waarbij de vervening van belang is, en concludeert betr. de sociale verhoudingen dat het merendeel van de grond in de 16de eeuw verdeeld was over een groot aantal kleine landgebruikers. De pachtheren waren meestal poorters, vooral uit Rotterdam, die hun land verhuurden. Met de desbtr. tekst van het Cohier van de 10e penning van 1561
Cock-van Meer (C.H. de)
bron DBNG
HinT (OCLC-PICA / UBA)
beschikbaarheid Worldcat