titel De huidige crisis : rede gehouden naar aanleiding van de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar in het staats-administratief- en handelsrecht aan de Technische Hoogeschool te Bandoeng op 23 Maart 1932 / door M.A.G. Harthoorn
auteur Martin August Gustav Harthoorn (-1969) (ISNI 0000 0003 8740 0746)
jaar van uitgave 1932
uitgever Batavia-Centrum : Koninklijke Drukkerijen G. Kolff
omvang 45 p

beschikbaarheid Worldcat