naam H.A.M. Snelders
Harry A.M. Snelders
Harry Snelders
Henricus Adrianus Marie Snelders
leefjaren 1930-
extra informatie chemicus en wetenschapshistoricus (promoveerde in 1973, RU Utrecht; m.n. geschiedenis der natuurwetenschappen, i.h.b. geschiedenis der scheikunde); vanaf 1979: hoogleraar Geschiedenis der natuurwetenschappen Landbouwhogeschool Wageningen; vervolgens: hoogleraar Geschiedenis der natuurwetenschappen RU Utrecht en VU Amsterdam.

gerelateerde titels