titel Christelyke declaratie van zyn eerwaarde de heer predikant Joh. Hoefman, over de differenten by den eerw. kerkenraad der Lutherse gemeente tot Nymegen
jaar van uitgave 1754
uitgever Heymans, Henrik Nijmegen, 1732-1761
bron STCN (KB)